JK-EL Entreprenad & Service - CMK (1000)

JK-EL Entreprenad & Services verksamhet omfattar i huvudsak projekterings-, konstruktions-, dokumentations- samt installationsarbeten inom el och tele & data, där vi kan ingå i stora entreprenader med tanke på den kompetens och kapacitet som finns i företaget idag. Företagets verksamhetsområde riktar sig i första hand till fastighetsinstallationer, villainstallationer, kontor, kommunala anläggningar samt kompletta lösningar inom industrin.
JK-EL Entreprenad & Service är idag ett väletablerat företag i nordvästra Skåne med omnejd.

Hitta till oss


Besöksadress                                                 
Höjalandsväg 147                                            
262 93 Ängelholm

E-post
info@jk-el.se

Telefonväxel
042-15 99 90
Öppen kl 07.00-16.00


Fakturaadress
faktura@jk-el.se


Bankgiro
520-3443
Organisationsnummer
556951-4747
Bank
SEB